กล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นข้อคิดแก่นิสิตที่กำลังจะจบการศึกษา

กล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นข้อคิดแก่นิสิตที่กำลังจะจบการศึกษา

นายทิฆัมพร  พิศาบดินทร์  นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  กล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นข้อคิดแก่นิสิตที่กำลังจะจบการศึกษาในวันปัจฉิมนิเทศ  ณ  อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

You are here