ku2556

คุณสกล มงคลธรรมากุล KU.36
นายกสมาคมนิสิตเก่า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

แบบฟอร์มสั่งจองหนังสือที่ระลึก
ครบรอบ 60 ปี ส.มก.

วีดีโอ
นิสิตเก่าดีเด่นประจำปี ๒๕๕๗


วิดีโอทั้งหมด
วารสารนนทรี


ดูทุกฉบับ

งานนนทรีสโมสร  ครั้งที่  9-2557

อ่านเพิ่มเติม...

ชมรมบันเทิงและการท่องเที่ยว  ส.มก. โดย  นายปรีชา  แก้วแววน้อย  ประธานนำสมาชิกท่องเที่ยว  ประเทศเวียดนาม  ระหว่างวันที่  27  พฤศจิกายน  2557  -  วันที่  1  ธันวาคม  2557  จำนวน  32  คน

กอล์ฟสมาชิกสัมพันธ์ ครั้งที่ 4-2557

อ่านเพิ่มเติม...

มอบทุนการศึกษา พี่ช่วยน้อง ลุงป้าช่วยหลาน

อ่านเพิ่มเติม...

ให้สัมภาษณ์คณะทำงานจัดทำหนังสือที่ระลึกครบรอบ  72  ปี มก.

อ่านเพิ่มเติม...

กล่าวอาเศียรวาท 5 ธันวาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...

งานนนทรีสโมสร  ครั้งที่  8-2557

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดองคมนตรี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ

อ่านเพิ่มเติม...

แสดงความยินดีกับนายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อ่านเพิ่มเติม...

แสดงความยินดีกับนายสมบัติ ศานติจารี ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม...

แสดงความยินดีกับนางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

อ่านเพิ่มเติม...

แสดงความยินดีกับนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

อ่านเพิ่มเติม...

แสดงความยินดีกับนายวราวุธ ขันติยานันท์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

อ่านเพิ่มเติม...

แสดงความยินดีกับนางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 1 จาก 18