ku2556

คุณสกล มงคลธรรมากุล KU.36
นายกสมาคมนิสิตเก่า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
ปิดรับสมัครในวันเสาร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เวลา ๑๗.๐๐ น.

  1. ระเบียบสมาคมนิสิตเก่า มก.ว่าด้วยนิสิตเก่าดีเด่น พ.ศ 2556

  2. รายชื่อนิสิตเก่าดีเด่น

  3. หนังสือขอชื่อเสนอนิสิตเก่าดีเด่น

  4. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตเก่าดีเด่น

แบบฟอร์มสั่งจองหนังสือที่ระลึก
ครบรอบ 60 ปี ส.มก.

วีดีโอ
นิสิตเก่าดีเด่นประจำปี ๒๕๕๗


วิดีโอทั้งหมด
วารสารนนทรี


ดูทุกฉบับ

แสดงความยินดีกับนายสมบัติ ศานติจารี ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม...

แสดงความยินดีกับนางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

อ่านเพิ่มเติม...

แสดงความยินดีกับนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

อ่านเพิ่มเติม...

แสดงความยินดีกับนายวราวุธ ขันติยานันท์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

อ่านเพิ่มเติม...

แสดงความยินดีกับนางจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง

อ่านเพิ่มเติม...

แสดงความยินดีกับนางวีณา พงศ์พัฒนานนท์ อธิบดีกรมหม่อนไหม

อ่านเพิ่มเติม...

แสดงความยินดีกับดร.นิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อ่านเพิ่มเติม...

แสดงความยินดีกับคุณอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

อ่านเพิ่มเติม...

แสดงความยินดีกับคุณสุนันต์ อรุณนพรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม...

แสดงความยินดีคุณบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน

อ่านเพิ่มเติม...

แสดงความยินดีกับ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมนำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าถวายฯ พระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม...

มอบเงินช่วยเหลือผ่านกองทุนนิสิตเก่า มก.

อ่านเพิ่มเติม...

งานนนทรีสโมสร  ครั้งที่ 7-2557

อ่านเพิ่มเติม...

กอล์ฟสมาชิกสัมพันธ์ 3-2557

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 1 จาก 18